DHKT

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM HÈ 2018 NGÀY 18/6/2018 VÀ NGÀY 9/7/2018, THI CẤP CHỨNG CHỈ CNTT, TIẾNG ANH B, TOEIC, TOEFL ITP

05/06/2018


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

143 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363732322


TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM HÈ 2018

NGÀY 18/6/2018 VÀ NGÀY 9/7/2018


TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ

CNTT CƠ BẢN NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2018

TIẾNG ANH B NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2018

TIẾNG ANH TOEIC, TOEFL ITP NGÀY 02 THÁNG 07 NĂM 2018