DHKT

HÌNH ẢNH KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

03/12/2019

HÌNH ẢNH KÝ TÚC XÁ  CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
Khu Ký túc xá nằm trong khuôn viên Trường, xây mới hiện đại, sức chứa 1000 người.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HSSV - KÝ TÚC XÁ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Số điện thoại đường dây nóng của bảo vệ Ký túc xá Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng: 0905.952.585 (Liên lạc 24/24h)

1. Trần Quang Nên - Phó trưởng phòng công tác chính trị (Giám đốc Trung tâm)  - 0913.434.113 - onnhuphuong@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hương Giang - Nhân viên - 0975.178.346 - huonggiang69tv@gmail.com

3. Phạm Thị Thảo - Nhân viên - 0905.733.129 -

4. Lê Thạnh - Tổ trưởng bảo vệ - 0935.120.039

5. Công an Phường Hòa Khánh Bắc: 0236.3.738.113

6. Công an Quận Liên Chiểu: 0236.3.841.563