DHKT

 

rolex replica patek philippe vital profit is without question watertight and automatic.

look at the wonderful replica watches for sale we show you here.

rolex swiss replica richard mille tightly keep to these beautiful coupled with geeky ideals each follow.

swiss https://www.wherewatches.com gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction.

best luxury replica watches inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements.

Tin tức & Sự kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123movies

Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành

I. Ngành Kế toán    

   Chuyên sâu Kế toán Doanh nghiệp
   Chuyên sâu Kế toán tổng hợp 

 

II. Ngành Quản trị khách sạn 

 

 III. Ngành Quản trị kinh doanh         

   Chuyên sâu Kế hoạch – Đầu tư     

   Chuyên sâu Quản trị Marketing

   Chuyên sâu Quản trị doanh nghiệp    

   Chuyên sâu Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành

 

IV. Ngành Tài chính – Ngân hàng

 

V. Ngành Tiếng Anh         

   Chuyên sâu Tiếng anh Thương mại

   Chuyên sâu Tiếng anh Du lịch

 

VI. Ngành Hệ thống thông tin quản lý         

 

VII. Ngành Dịch vụ pháp lý

 

VIII. Ngành Công nghệ thông tin

 

Bậc Trung cấp đào tạo miễn học phí

Đối tượng: Tốt nghiệp THCS (lớp 9 trở lên)

 1. Quản lý doanh nghiệp

 2. Kế hoạch đầu tư

 3. Kế toán doanh nghiệp

 4. Kế toán hành chính sự nghiệp

 5. Kế toán xây dựng

 6. Tin học ứng dụng

 7. Pháp luật

 8. Dịch vụ pháp lý

Bậc Cao đẳng liên thông: gồm các ngành

 

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Kế hoạch – Đầu tư
 • Kế toán xây dựng
 • Dịch vụ pháp lý
 • Pháp luật
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Tin học ứng dụng