DHKT

 

 


  

  Tin tức & Sự kiện

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành và chuyên ngành

  I. Kế toán       

       Kế toán tổng hợp
       Kế toán Doanh nghiệp
       

  II. Quản trị kinh doanh         

       Kế hoạch – Đầu tư     
       Quản trị Marketing
       Quản trị doanh nghiệp    
       Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành
       
  III. Tài chính – Ngân hàng 

       Ngân hàng
       Tài chính doanh nghiệp
      
  IV. Tiếng Anh         

    Tiếng anh thương mại
    Tiếng anh du lịch

   

  V. Hệ thống thông tin quản lý         

      Tin học quản lý
      
  VI. Dịch vụ pháp lý         

     Dịch vụ pháp lý (Pháp luật)

   

  VII. Công nghệ thông tin  

       Công nghệ thông tin
       Lập trình máy tính

  VIII. Quản trị khách sạn 

       Quản trị khách sạn
       Quản trị lễ tân
       Quản trị buồng phòng

  Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: gồm các ngành


  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Kế hoạch – Đầu tư
  • Kế toán xây dựng
  • Dịch vụ pháp lý
  • Pháp luật
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Tin học ứng dụng

  Bậc Cao đẳng liên thông: gồm các ngành


  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Kế hoạch – Đầu tư
  • Kế toán xây dựng
  • Dịch vụ pháp lý
  • Pháp luật
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Tin học ứng dụng