DHKT

Tin tức & Sự kiện

Thông báo

THÔNG TIN VIỆC LÀM

 • 08/01 2018

  THÔNG BÁO

  Chương trình tuyển thực tập sinh 3 năm tại Nhật Bản của Công ty Hải Phong

 • 08/01 2018

  TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2018

  CÔNG VIÊN SỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI TUYỂN DỤNG!

 • 05/01 2018

  VIỆC LÀM THÊM

  BigC đà nẵng tuyển dụng sinh viên làm thêm, thời gian làm việc theo ca!

 • 02/01 2018

  TUYỂN DỤNG!

  VIET CERT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018:

 


      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành và chuyên ngành

I. Kế toán       

     Kế toán tổng hợp
     Kế toán Doanh nghiệp
     

II. Quản trị kinh doanh         

     Kế hoạch – Đầu tư     
     Quản trị Marketing
     Quản trị doanh nghiệp    
     Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành
     
III. Tài chính – Ngân hàng 

     Ngân hàng
     Tài chính doanh nghiệp
    
IV. Tiếng Anh         

  Tiếng anh thương mại
  Tiếng anh du lịch

 

V. Hệ thống thông tin quản lý         

    Tin học quản lý
    
VI. Dịch vụ pháp lý         

   Dịch vụ pháp lý (Pháp luật)

 

VII. Công nghệ thông tin  

     Công nghệ thông tin
     Lập trình máy tính

VIII. Quản trị khách sạn 

     Quản trị khách sạn
     Quản trị lễ tân
     Quản trị buồng phòng

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: gồm các ngành


 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Kế hoạch – Đầu tư
 • Kế toán xây dựng
 • Dịch vụ pháp lý
 • Pháp luật
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Tin học ứng dụng

Bậc Cao đẳng liên thông: gồm các ngành


 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Kế hoạch – Đầu tư
 • Kế toán xây dựng
 • Dịch vụ pháp lý
 • Pháp luật
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Tin học ứng dụng