DHKT

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo

05/02/2021

Phòng Quản lý Đào Tạo - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Địa chỉ: P101 - Nhà B
Số điện thoại: 02363 842 062 - 02363 734 867
Email: phongdaotaocep@yahoo.com
http://facebook.com/cep.edu.vn
------------
Trưởng Phòng : ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Số điện thoại: 0905154692
Email: nguyenthithuhang.kh@gmail.com123movies