DHKT

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CLICK XEM THÊM VIDEO KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành

I. Ngành Kế toán    

   Chuyên sâu Kế toán Doanh nghiệp
   Chuyên sâu Kế toán tổng hợp 

 

II. Ngành Quản trị khách sạn 

 

 III. Ngành Quản trị kinh doanh         

   Chuyên sâu Quản trị marketing

   Chuyên sâu Quản trị doanh nghiệp    

   Chuyên sâu Quản trị du lịch lữ hành

 

IV. Ngành Tài chính – Ngân hàng

 

V. Ngành Tiếng Anh         

   Chuyên sâu Tiếng Anh thương mại

   Chuyên sâu Tiếng Anh du lịch

 

VI. Ngành Công nghệ thông tin

 

 

Bậc Trung cấp đào tạo miễn học phí

Đối tượng: Tốt nghiệp THCS (lớp 9 trở lên)

 1. Quản lý doanh nghiệp

 2. Kế hoạch đầu tư

 3. Kế toán doanh nghiệp

 4. Kế toán hành chính sự nghiệp

 5. Kế toán xây dựng

 6. Tin học ứng dụng

 7. Pháp luật

 8. Dịch vụ pháp lý

Bậc Cao đẳng liên thông: gồm các ngành

 

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Kế hoạch – Đầu tư
 • Kế toán xây dựng
 • Dịch vụ pháp lý
 • Pháp luật
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Tin học ứng dụng
manganelo