DHKT

Ban Giám Hiệu nhà Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

04/02/2020

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Văn Huỳnh
nguyenvanhuynh61@yahoo.com
SĐT: 02363.842.061

- Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tài vụ, công tác tổ chức và cán bộ;

- Thay mặt lãnh đạo Trường trong quan hệ công tác với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Ký các văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các Bộ ngành Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác về công tác và hoạt động của Trường (có thể ủy quyền cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực ký thay);

- Làm chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp, Hội đồng khoa học Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường, Hội đồng tuyển dụng;

- Phụ trách công tác quản lý tài chính, tài vụ. Là chủ tài khoản của Cơ quan;

- Là người phát ngôn chính thức của Trường;

- Phụ trách trung tâm Thông tin học liệu - Thư viện điện tử, tổ bộ môn Luật, phòng Tổ chức -  Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Thanh tra - Pháp chế, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Lý luận Chính trị và khoa Kế hoạch - Quản trị;

- Sinh hoạt hành chính tại phòng Tài vụ.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Cao Luận
lnguyencao@yahoo.com

SĐT: 02363.730.798

- Phụ trách công tác đào tạo chính quy, công tác nghiên cứu khoa học, công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; nội san nghiên cứu khoa học; công tác hỗ trợ Học sinh -  Sinh viên;

- Phụ trách xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo, biên soạn giáo án, giáo trình và phát triển ngành đào tạo mới; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy;

- Làm Phó Chủ tịch thường trực các Hội đồng: Hội đồng tuyển sinh (chính quy), Hội đồng thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (chính quy);

- Làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng cấp xét học bổng, Hội đồng xét miễn giảm học phí, Hội đồng xét lên lớp, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh sinh viên (chính quy);

- Phụ trách công tác đào tạo vừa học vừa làm (VHVL), liên kết đào tạo (chính quy), VHVL và bồi dưỡng cán bộ cho ngành và địa phương. Làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh (VHVL), Hội đồng thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (VHVL);

- Phụ trách công tác hành chính, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trong Nhà trường; phụ trách công tác quân sự;

- Giúp Hiệu trưởng và được Hiệu trưởng ủy quyền giải quyết một số công tác về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt cán bộ, giảng viên trong Nhà trường;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường;

- Phụ trách công tác quản trị, đời sống, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ, giáo viên và học sinh, công tác quan hệ quốc tế; đề án dạy và học Ngoại ngữ của Trường;

- Phụ trách công tác quản lý sử dụng đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, tài sản trang thiết bị trong Nhà trường;

- Phụ trách công tác mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn nhà cửa, công trình xây dựng, tài sản, trang thiết bị trong Nhà trường; hệ thống ISO;

- Làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng thanh lý hóa giá tài sản, Hội đồng xét bồi thường vật chất; các Hội đồng xét trợ cấp ốm đau, nghỉ dưỡng;

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý đào tạo, phòng Công tác chính trị và Quản lý Học sinh - Sinh viên, phòng Quản trị, trung tâm Thông tin và tư vấn hỗ trợ Học sinh - sinh viên, tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, khoa Tin học - Ngoại ngữ và khoa Kinh tế Cơ sở;

- Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý đào tạo.