DHKT

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng


I. Liên hệ Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

1. Hiệu Trưởng: 02363.842.061 (thầy Huỳnh) - Email: nguyenvanhuynh61@yahoo.com

2. Phó hiệu trưởng: 02363.730.798 (thầy Luận) - Email: lnguyencao@yahoo.com

3. Phòng Tổ chức hành chính: 02363.734.866 - Email: tchcktkh@gmail.com

* Phòng bảo vệ: 02363.732.134 - Hotline bảo vệ Ký túc xá: 0905.95.25.85

4. Phòng Quản lý Đào tạo: 02363.842.062 - Email: phongdaotaocep@yahoo.com

5. Phòng Quản trị: 02363.733.069 - Email: pqtricdkh@gmail.com

6. Phòng Tài vụ: 02363.841.557 - Email: phongtaivu2012@gmail.com

7. Phòng Công tác chính trị và QL HSSV: 02363.732.321 - Email: phongctctktkh@gmail.com

8. Tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục: 02363.611.567 - kt.dbclgh.ktkh@gmail.com

9. Trung tâm Đối ngoại và tư vấn hỗ trợ HSSV: 02363.740.407 - Email: trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

10. Trung tâm Thông tin Học liệu, TVĐT - Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com

11. Ký túc xá: 02363.733.098 - Hotline bảo vệ Ký túc xá: 0905.95.25.85

12. Khoa Tài chính Ngân Hàng: 02363.733.066 - Email: taichinhnganhang.cdktkh@gmail.com

13. Khoa Kế hoạch Quản trị: 02363.733.067 - Email: khoakhqt@gmail.com

14. Khoa Kế toán: 02363.733.068 - Email: vbkhoaketoan@gmail.com

15. Khoa Kinh tế Cơ sở: 02363.733.070 - Email: khoacbcs@gmail.com

16. Khoa Tin học Ngoại ngữ: 02363.738.514 - Email: khoathnnktkh@gmail.com

17. Bộ môn Luật: 02363.842.917 - toluat@gmail.com

 

 

 

II. Tuyển sinh

1. Liên hệ tuyển sinh cao đẳng chính quy

 • Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 02363 842 062 - 0905.154.692 (Cô Hằng)  – 0941.550.868 (thầy Lợi)
 • Email: phongdaotaocep@yahoo.com​
 • https://facebook.com/cep.edu.vn

 

2. Liên hệ học liên thông, liên kết: ( liên thông lên đại học, liên kết đại học chính quy, liên kết đào tạo thạc sĩ, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ)

 • Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ -  Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 02363 732 322 - 0914 026 326 (Mr Tuấn) - 0905.169.566 (Mr.Châu)
 • Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

3. Học bổng du học Trung Quốc, Hàn Quốc, các lớp tiếng Trung, tiếng Hàn, Nhật

 • Trung tâm Đối ngoại, Tư vấn hỗ trợ HSSV -  Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 02363 740 407 - 0935 969 855 (Mr Tùng)
 • Email: trungtamdoingoaiktkh@gmail.com

ĐÓNG GÓP CỦA CSV