DHKT

Cơ cấu tổ chức Phòng quản lý đào tạo CEP

05/02/2021

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên, Trưởng phòng

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Điện thoại bàn: 02363842062

Di động: 0905154692

Email: nguyenthithuhangkh@gmail.com

Xem thông tin

Phạm Anh Định

ThS. Phạm Anh Định

Giảng viên, Phó trưởng phòng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
chuyên ngành Kinh té phát triển

Điện thoại bàn: 02363842062

Di động: 0915227468

Email: fadin78@gmail.com

Xem thông tin


Đinh Thị Thu Phương

 

 

ThS. Đinh Thị Thu Phương

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Di động 0977878210

Email: thuphuongcdktkh@gmail.com

 

 

Xem thông tinHuỳnh Lợi

ThS Huỳnh Lợi

Thạc sĩ ngành khoa học máy tính

Chuyên viên vị trí Quản trị Server, phần mềm đào tạo

Di động:  0941550868

Email: huynhloikhdn@gmail.com

Xem thông tin

Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Hoàng Minh

Cử nhân khoa học ngành Tin học

Chuyên viên vị trí Quản trị Server, phần mềm đào tạo

Điện thoại: 0983193234

Email: hoangminh12121980@yahoo.com

 

Xem thông tin

Trịnh Thị Loan

Trịnh Thị Loan

Chuyên viên

Di động: 0905648878

Email: trinhthiloandt@yahoo.com

Xem thông tin

Nguyễn Đức Hậu

Nguyễn Đức Hậu

Cử nhân ngành Tài chính tín dụng

Chuyên viên vị trí Tuyển sinh

Điện thoại: 0905 9999 82

Zalo: 0914.851.861

Email: nguyenduchauktkh@gmail.com

Xem thông tin


Nguyễn Thu Hà

 

ThS. Nguyễn Thu Hà

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

Giảng viên kiêm nhiệm - Tuyển sinh

Điện thoại: 0986.141.234

Email: nguyenthuhavndn@gmail.com

 

Xem thông tin

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thạc sĩ Toán học

Giảng viên kiêm nhiệm - Tuyển sinh

Điện thoại: 0935290912

Email: thuydlak@gmail.com

Xem thông tin