DHKT

Cơ cấu tổ chức Phòng quản lý đào tạo

09/06/2020

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng, giảng viên

Điện thoại bàn: 02363842062

Di động: 0905154692

Email: nguyenthithuhangkh@gmail.com

Xem thông tin

Phạm Anh Định

ThS. Phạm Anh Định

Phó trưởng phòng, giảng viên

Điện thoại bàn: 02363842062

Di động: 0915227468

Email: fadin78@gmail.com

Xem thông tinHuỳnh Lợi

ThS Huỳnh Lợi

Giảng viên kiêm nhiệm

Di động:  0941550868

Email: huynhloikhdn@gmail.com

Xem thông tin


Đinh Thị Thu Phương

 

 

ThS. Đinh Thị Thu Phương

Giảng viên kiêm nhiệm

Di động 0977878210

Email: thuphuongcdktkh@gmail.com

 

 

Xem thông tin

Trịnh Thị Loan

Trịnh Thị Loan

Chuyên viên

Di động: 0905648878

Email: trinhthiloandt@yahoo.com

Xem thông tin

Nguyễn Đức Hậu

Nguyễn Đức Hậu

Giảng viên kiêm nhiệm

Điện thoại: 0905 9999 82

Zalo: 0914.851.861

Email: nguyenduchauktkh@gmail.com

Xem thông tin

Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Hoàng Minh

Giảng viên kiêm nhiệm

Điện thoại: 0983193234

Email: hoangminh12121980@yahoo.com

 

Xem thông tin