DHKT

HÌNH ẢNH CÁC KHU THỰC HÀNH NGÀNH NGHỀ KHÁCH SẠN, KẾ TOÁN, TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

22/05/2020

* Khu thực hành ngành Quản trị khách sạn


* Khu thực hành ngành Kế toán và Tiếng anh* Trung tâm học liệu, Thư viện điện tử tại tầng 8,9 tòa nhà 11 tầng.

 


Thông tin đang được cập nhật!