DHKT

HÌNH ẢNH CÁC KHU THỰC HÀNH NGÀNH KHÁCH SẠN, KẾ TOÁN, TIẾNG ANH

08/08/2018

* Khu thực hành ngành Quản trị khách sạn


* Khu thực hành ngành Kế toán và Tiếng anh* Trung tâm học liệu, Thư viện điện tử tại tầng 8,9 tòa nhà 11 tầng.