DHKT

Hình ảnh đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

22/05/2020

 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng được thành lập từ năm 1976, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay quy mô đào tạo hơn 4.000 sinh viên thuộc các ngành và chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch – lữ hành, Tài chính – Ngân hàng, Tiếng Anh (tiếng Anh thương mại và tiếng Anh du lịch), Dịch vụ pháp lý (pháp luật) và Công nghệ thông tin.

Cơ cấu tổ chức nhà trường hiện nay có 6 phòng và tương đương, 3 trung tâm, 5 khoa và 1 tổ bộ môn trực thuộc trường. Tổng số lao động là 195 người, trong đó 08 Tiến sỹ, 120 Thạc sỹ, 10 người đang làm nghiên cứu sinh, 12 người đang học cao học, trình độ đại học có 13 người.


Hình ảnh các khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Khoa Kế Toán
Website: http://cep.edu.vn/khoaketoan


KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ
Website: http://cep.edu.vn/khoakehoachquantri


KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ

Website: http://cep.edu.vn/khoatinhocngoainguKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Website: http://cep.edu.vn/khoataichinhnganhangKHOA KINH TẾ CƠ SỞ
Website: http://cep.edu.vn/khoakinhtecosoBộ môn Chính trịBỘ MÔN LUẬT
Website: http://cep.edu.vn/vi-vn/bomonluat


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


* Khu Ký túc xá nằm trong khuôn viên Trường, xây mới hiện đại, sức chứa 1000 người.


 * Nhà thi đấu đa năng trong khuôn viên trường, xây mới hiện đại


* Khu thực hành ngành Quản trị khách sạn


* Khu thực hành ngành Kế toán và Tiếng anh* Trung tâm học liệu, Thư viện điện tử tại tầng 8,9 tòa nhà 11 tầng.