DHKT

Hình ảnh đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

07/08/2018

 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng được thành lập từ năm 1976, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay quy mô đào tạo hơn 4.000 sinh viên thuộc các ngành và chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch – lữ hành, Tài chính – Ngân hàng, Tiếng Anh (tiếng Anh thương mại và tiếng Anh du lịch), Dịch vụ pháp lý (pháp luật) và Công nghệ thông tin.

Cơ cấu tổ chức nhà trường hiện nay có 7 khoa chuyên môn, 6 phòng và 3 trung tâm. Đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm 191 người. Trong đó 05 Tiến sỹ, 120 Thạc sỹ, 15 người đang làm nghiên cứu sinh, 12 người đang học cao học, trình độ đại học có 13 người.


Hình ảnh đội ngũ, cán bộ giảng viên của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

KHOA KẾ TOÁN


KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ


KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ


KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


KHOA KINH TẾ CƠ SỞ


TỔ BỘ MÔN CHÍNH TRỊ


TỔ BỘ MÔN LUẬT


TỔ KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


PHÒNG QUẢN TRỊ


PHÒNG TÀI VỤ


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - THANH TRA


PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ HSSV


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ


TRUNG TÂM ĐỐI NGOẠI, TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HSSV


TRUNG TÂM THÔNG TIN HỌC LIỆU, THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ* Khu Ký túc xá nằm trong khuôn viên Trường, xây mới hiện đại, sức chứa 1000 người.


 * Nhà thi đấu đa năng trong khuôn viên trường, xây mới hiện đại


* Khu thực hành ngành Quản trị khách sạn


* Khu thực hành ngành Kế toán và Tiếng anh* Trung tâm học liệu, Thư viện điện tử tại tầng 8,9 tòa nhà 11 tầng.