DHKT

QĐ 93 Về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng theo Nghị quyết 165/NQ-CP

11/03/2023

 Mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
(Trường công lập nên học phí tốt)

* QĐ So 93 Về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng theo Nghị quyết 165/NQ-CP - Nội dung chi tiết xem tại đây

* Xem thêm nghị quyết 165/NQ-CP - Nội dung chi tiết xem tại đây

 


yesmovies