DHKT

HÌNH ẢNH KHU THỰC HÀNH NGÀNH KẾ TOÁN VÀ TIẾNG ANH

05/04/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
Da Nang College of Economic and Planning
(Trường công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điên thoại: 02363.734.867 - 0901.333.998 – 0941.550.868
 http://www.cep.edu.vn - https://facebook.com/cep.edu.vn

* Khu thực hành ngành Kế toán và Tiếng anh