DHKT

Chính sách ưu đãi với sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

27/03/2024

1. Chính sách ưu đãi cho thí sinh có điểm thi tuyển sinh cao:

Học bổng thủ Khoa đầu năm học (Trường xét tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất )

+ 01 máy tính và miễn học phí 01 kỳ đối với thí sinh có tổ hợp điểm 3 môn xét học bạ cao nhất

+ 01 máy tính và miễn học phí 01 kỳ đối với thí sinh có tổ hợp điểm xét kỳ thi THPT quốc gia  cao nhất

2. Chính sách học bổng khuyến học

- Sinh viên có kết quả học tập (theo từng học kỳ) từ loại Khá trở lên và rèn luyện đạo đức loại Tốt: sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định của Nhà nước. Nhà trường chi mỗi năm khoảng 700 triệu đồng với mức cao nhất là 9.000.000đ/số tín chỉ; thấp nhất là 4.900.000đ/số tín chỉ. Ngoài ra, chi khoảng 100 triệu đồng cho SV nghèo vượt khó.

3. Chính sách miễn giảm học phí - Xem và tải về tại đây

- Trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện được hưởng theo quy định của Nhà nước.

4. Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt 

Xem và tải về tại đây

- Trợ cấp xã hội theo tháng/ học kỳ cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo;

- Ưu tiên trong việc xét nhận học bổng do các cá nhân/ tổ chức tài trợ;

- Ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá của Trường.

 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CHÍNH QUY - Xem tại https://cep.edu.vn/vi-vn/phongcongtacchinhtri/chitiet/id/4247

 


manganelo