DHKT

Hướng dẫn thủ tục nhập học 2023 vào trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

09/08/2023

Hướng dẫn nhập học vào trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng 2023 - Xem và tải về
Link nhập học trực tuyến tại: http://appdt.cep.edu.vn/Nhaphoc.aspx
Thí sinh tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tại địa chỉ: https://apptuyensinh.cep.edu.vn/dangky
Thời gian nhập học đợt 2: Từ nay đến hết ngày 9/9/2023

 

Mở app ngân hàng và quét mã để thanh toán học phí


mangakakalot