DHKT

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

31/05/2022

 

VIDEO GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
Đăng ký học tại địa chỉ: http://tuyensinh.cep.edu.vn
Điện thoại đăng ký: 0905.9999.82 (thầy Hậu) - 0977.878.210 (zalo cô Phương)


NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

1. Giới thiệu ngành đào tạo 

Ngành CNTT là một ngành chung, sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ bản như mạng máy tính, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm… đồng thời người học sẽ được lựa chọn các kiến thức các chuyên ngành chuyên sâu như Hệ thống thông tin; công nghệ phần mềm; mạng và truyền thông máy tính; khoa học máy tính.

2. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp các cử nhân cao đẳng của ngành có thể:

- Làm việc tại các công ty gia công và sản xuất phần mềm trong nước hoặc nước ngoài.

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan, xí nghiệp.

- Làm việc tại các công ty kinh doanh các thiết bị tin học, điện tử.

- Làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế, thi công mạng máy tính.


3. Mục tiêu đào tạo 

3.1. Mục tiêu  chung

            Đào tạo Cử nhân cao đẳng Công nghệ thông tin (CNTT) phải có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có năng lực tổ chức, yêu nghề, có trình độ ngoại ngữ tốt đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội, có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT.

Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ cao đẳng người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học ở các trình độ cao hơn. 

3.2. Mục tiêu cụ thể

 3.2.1. Về kiến thức

            - Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

            - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự  nhiên để  tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả  năng học tập nâng cao trình độ. 

3.2.2. Về kỹ năng

- Có  khả  năng  vận  dụng  các  kiến  thức,  kỹ  năng  và  kinh  nghiệm  để  giải quyết  các  tình  huống  trong  lĩnh  vực  Công  nghệ  thông  tin;

- Có  khả  năng  sử  dụng  các  phương  tiện  trong  lĩnh  vực  CNTT  và  truyền thông để tham gia lao động sản xuất, trao đổi, quản lý, điều hành;

- Có khả  năng tự  học, tự  nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ, thích nghi với sự phát triển của xã hội.

 3.3. Thời gian đào tạo:

   Thời gian đào tạo là  2.5 - 3 năm. Sinh viên học theo tiến độ nhanh có thể rút ngắn  tối đa được 1 học kỳ (Đạt tốt nghiệp sau 5 học kỳ chính). 

- Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể học liên thông ngay lên Đại học tại các Trường Đại học có cùng ngành đào tạo

💯 THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG CHÚNG TÔI
----
🏘 Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363842062 - 0905999982 - 092 667 1979


mangakakalot