DHKT

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên

01/03/2021

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (thuộc Bộ Tài chính) thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng ngạch kế toán viên với những nội dung như sau:

1. Mục đích khóa học:

Trang bị cho người học kiến thức về quản lý nhà nước và các kỹ năng thực thi công vụ, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhằm nâng cao năng lực của công chức ngạch kế toán viên trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.

2. Đối tượng tham gia:

Các công chức viên chức làm công tác kế toán, hưởng lương ngạch kế toán chưa tham gia bồi dưỡng kiến thức ngạch kế toán viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.

3. Nội dung chương trình: Chương trình được giảng dạy theo đúng nội dung quy định của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ đã phê duyệt.

Khóa bồi dưỡng Ngạch kế toán viên có tổng thời lượng là 08 tuần, tương đương 320 tiết. Tổng thời lượng khóa học trên bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận nhóm, đi thực tế, viết báo cáo và kiểm tra cuối khóa

4. Học phí trọn khóa: 4.500.000đ/học viên

5. Chứng chỉ: Hoàn thành khóa học học viên sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp, làm cơ sở để thi xét ngạch tương ứng và có giá trị trên toàn quốc.

6. Thời gian và địa điểm học: 2 tháng, học vào ngày thứ bảy và chủ nhật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

7. Địa điểm liên hệ đăng ký: Trung tâm Đào tạo & BDCB, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng – TP Đà Nẵng; ĐT: 0236.3732322 - 0905169566 (Mr. Châu), 0914026326 (Mr Tuấn).