DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 6/2019

28/06/2019

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 6/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng


Kết quả thi bản: https://drive.google.com/file/d/1lfoD77M5naJZxZP9iTjoY1U7uxr_aIo-/view?usp=sharing

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 03/7/2019.