DHKT

TB Số 66 Vv Chiêu sinh và khai giảng Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng

22/03/2019

Thông báo chiêu sinh và khai giảng Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Dự kiến khai giảng vào ngày 8/06/2019, Học phí trọn khóa: 2.000.000đ/hv. Liên hệ: 02363.732.322 - 0905.169.566 (Mr. Châu)

Ths. Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường trao chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng cho các anh chị học viên


THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh và khai giảng Khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

 - Căn cứ vào Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng”;

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông báo chiêu sinh khóa "Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp" với những nội dung như sau:

1. Đối tượng: Những người tốt nghiệp đại học các ngành tài chính, kế toán, kiểm toán từ 2 năm trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp các ngành trên từ 3 năm trở lên.

2. Nội dung chương trình: Theo chương trình khung của Bộ Tài chính kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.

3. Học phí trọn khóa: 2.000.000đ/hv

4. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học và hoàn tất các thủ tục liên quan sẽ được Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng cấp chứng chỉ theo phôi của Bộ Tài chính phát hành có giá trị trên toàn quốc.

5. Thời gian và phương thức học: Khóa bồi dưỡng được tổ chức học vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ Nhật (học 5 tuần). Dự kiến khai giảng vào ngày 08/6/2019.

6. Thủ tục đăng ký: (i) 2 tấm ảnh 3 x 4; (ii) Giấy xác nhận thâm niên công tác tại cơ quan (theo mẫu đính kèm) và (iii) Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp.

7. Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143-Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng. ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr. Châu) hoặc 0914.026326 (Mr. Tuấn).

Trân trọng thông báo./.