DHKT

Kế hoạch ôn và lịch thi năm 2021 các lớp: Kỹ năng mềm, Anh văn A2, chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

01/03/2021

Tổng hợp thông tin kế hoạch học tập các lớp Kỹ năng mềm, Anh văn tương đương A2, CNTT năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Liên hệ đăng ký tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng. Điện thoại: 02363.732.322


1. Kế hoạch khai giảng các lớp Kỹ năng mềm năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Sinh viên ghi danh ôn thi và đăng ký thi tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - 02363.732.322


2. Kế hoạch tổ chức các đợt thi sát hạch Tiếng Anh tương đương A2 năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (cập nhật ngày 2/12/2020)
Sinh viên ghi danh ôn thi và đăng ký thi tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - 02363.732.322


3. Kế hoạch ôn và thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Sinh viên ghi danh ôn thi và đăng ký thi tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - 02363.732.322

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 02363.732.322

Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Website: http://cep.edu.vn/trungtamdaotaovaboiduongcanbo

Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án)