DHKT

Kế hoạch ôn và thi chứng chỉ CNTT, Anh văn, Kỹ năng mềm năm 2021

22/04/2021

Tổng hợp thông tin kế hoạch học tập các lớp Kỹ năng mềm, Anh văn tương đương A2, chứng chỉ ứng dụng CNTT năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Liên hệ đăng ký tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng. Điện thoại: 02363.732.322


1. Kế hoạch ôn và thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản từ tháng 4 năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Địa điểm đăng ký: Tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Địa điểm ôn thi và thi thử: Tại trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
------
Địa điểm thi: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2. Địa chỉ: 725 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng

 


2. Kế hoạch tổ chức các đợt thi sát hạch Tiếng Anh tương đương A2 năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (cập nhật ngày 2/12/2020)
Sinh viên ghi danh ôn thi và đăng ký thi tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - 02363.732.322


-----------

2.  Kế hoạch khai giảng các lớp Kỹ năng mềm năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Sinh viên ghi danh ôn thi và đăng ký thi tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - 02363.732.322


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 02363.732.322

Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Website: http://cep.edu.vn/trungtamdaotaovaboiduongcanbo

Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án)

 


Thông tin đang được cập nhật!