DHKT

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sỹ ngành chính sách công dự kiến thi tuyển 3/2020

08/11/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sỹ ngành chính sách công đợt 2 năm 2019. Chi tiết đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Năng; ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn)


 

 

 

 

 


THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG ĐỢT 2 - 2019

1. Ngành đào tạo: CHÍNH SÁCH CÔNG (30 chỉ tiêu do Học viện Chính sách và Phát triển cấp bằng)

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp ĐH ngành đúng, ngành phù hợp;

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện

3. Môn thi tuyển sinh: Kinh tế học, Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và Tiếng anh.

4. Phương thức và địa điểm học:

- Phương thức học: Học tập trung theo kỳ vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Địa điểm học: Tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

5. Thời gian phát hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/11/2019

- Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn thi: Từ ngày 1/11/2019 đến ngày 30/11/2019

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tổ chức 7,8/12/2019

DỰ KIẾN THỜI GIAN THI TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG: GIỮA THÁNG 3/2020

Chi tiết đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Năng; ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn)