DHKT

Thông báo Tuyển sinh Thạc sỹ và Đại học liên thông chính quy 2018 (học tại địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng)

31/12/2018


THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019 VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Liên hệ ngay để đăng ký được tư vấn:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng;

ĐT: 02363.732.322 Di động: 0905.169.566 (Mr. Châu), 0914026326(Mr. Tuấn)


I THẠC SĨ:

1. Ngành đào tạo: CHÍNH SÁCH CÔNG (30 chỉ tiêu do Học viện Chính sách và Phát triển cấp bằng)

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp ĐH ngành đúng, ngành phù hợp;

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện

3. Môn thi tuyển sinh: Kinh tế học, Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và Tiếng anh.

4. Phương thức và địa điểm học:

- Phương thức học: Học tập trung theo kỳ vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Địa điểm học: Tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

5. Thời gian phát hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/1/2019

- Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn thi: Từ ngày 12/2/2019 đến ngày 03/3/2019

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tổ chức trong tháng 3/2019

Chi tiết đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng; ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn) - www.cep.edu.vn/tuyensinh

 

 

Chi tiết đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Năng; ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn) - www.cep.edu.vn/tuyensinh


 

ThS. Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng trao bằng Đại học liên thông chính quy cho các tân cử nhân

II. ĐẠI HỌC chính quy LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG 

- Ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật học, Quản lý nhà nước, Luật kinh tế

- Thời gian đào tạo: 1,5–2,0 năm; học vào các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ Bảy và Chủ nhật. 

- Hình thức: Xét tuyển, nhận hồ sơ liên tục (

Liên hệ để đăng ký ghi danh: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng. ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn)


 III. ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 chính quy

- Ngành đào tạo: Quản lý nhà nước

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm; học vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. 

- Nhận hồ sơ liên tục.

 Liên hệ để đăng ký ghi danh: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng. ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn)