DHKT

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng “Khởi sự doanh nghiệp” miễn kinh phí, học sáng 28/9/2018

07/09/2018

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng “Khởi sự doanh nghiệp” - Xem và tải về tại đây


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng “Khởi sự doanh nghiệp”

Xem và tải về tại đây


Nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho sinh viên trong việc tiếp cận và nắm bắt được kiến thức cần thiết về khởi sự doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư & Thương mại (Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại) tổ chức đào tạo khóa “Khởi sự doanh nghiệp” với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung chương trình:
    - Chuyên đề 1: Ý tưởng kinh doanh để khởi sự doanh nghiệp.
    - Chuyên đề 2: Những kiến thức kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp.
    - Chuyên đề 3: Lập kế hoạch kinh doanh
    - Chuyên đề 4: Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

2. Đối tượng tham gia khóa học: Các sinh viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.

3. Số lượng: 50 học viên. Ưu tiên cho các sinh viên, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và những người đăng ký trước.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức khóa học: Chiều 28/9/2018 (từ 13h30-17h00) tại Nhà C, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

5. Kinh phí: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

6. Giảng viên: Do tiến sĩ, thạc sĩ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, chuyên gia kinh tế tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.HCM tham gia giảng dạy.

7. Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/08/2018 tại Khoa Đào tạo & BDCB, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng. ĐT: 0236.3.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr. Châu) hoặc 0914.026326 (Mr. Tuấn), Email: liemchaukh@gmail.com. website: www.cep.edu.vn