DHKT

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành chính sách công đợt 2 năm 2019 của Học viện chính sách và phát triển học tại địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

07/12/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sỹ ngành chính sách công đợt 2 năm 2019. Chi tiết đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Năng; ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn)  

 

 


Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công đợt 2 năm 2019:

1. Ngành đào tạo: Chính sách công (30 chỉ tiêu)

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp;

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh: Kinh tế học, Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và Tiếng Anh.

4. Phương thức và địa điểm học:

- Phương thức học: Học tập trung theo kỳ vào ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật.

- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng, 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian phát hành hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thống báo đến ngày 29/11/2019

- Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn thi: Từ ngày 1/11/2019 đến ngày 30/11/2019

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến 7,8/12/2019

Chi tiết liên hệ:

  • Khoa Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ -  Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
  • Điện thoại: 02363 732 322 - 0914 026 326 (Mr Tuấn) - 0905.169.566 (Mr.Châu)
  • Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com