DHKT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI THI TUYỂN THÁNG 3/2020

03/03/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI THI TUYỂN THÁNG 3/2020 -  HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 02363 732 322 hoặc 0905 169.566 (Mr Châu) hoặc 0914.026.326 (Mr. Tuấn).

 


Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

1. Ngành đào tạo:

- Công tác xã hội (theo định hướng ứng dụng)

2. Thời gian đào tạo: Từ 15 - 18 tháng

3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành đăng ký dự tuyển; Tốt nghiệp đại học các ngành khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Môn thi tuyển sinh:

- Ngành Công tác xã hội: Hành vi con người và môi trường xã hội; Công tác xã hội tổng hợp và Tiếng Anh.

5. Phương thức và đại điểm học: Chính quy tập trung theo kỳ, học vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

6. Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển:

- Đối với ngành Công tác xã hội:

         + Học bổ sung kiến thức và ôn thi: Từ ngày 7/03/2020 đến ngày 22/03/2020

         + Dự kiến thi tuyển: Dự kiến tháng 28,29/ 3/2020

7. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/03/2019

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo & BDCB, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng,

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại bàn: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026326 (Mr. Tuấn).