DHKT

Tuyển sinh thạc sĩ ngành chính sách công và thạc sĩ ngành Công tác xã hội năm 2019, học tại địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

25/12/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỢT 2 NĂM 2019 HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính sách và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

1. Ngành đào tạo:

- Chính sách công

- Công tác xã hội

2. Thời gian đào tạo: Từ 15 - 18 tháng

3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành đăng ký dự tuyển; Tốt nghiệp đại học các ngành khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Chính sách và phát triển,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Môn thi tuyển sinh:

- Ngành Chính sách công: Kinh tế học; Chính sách công và Tiếng Anh

- Ngành Công tác xã hội: Hành vi con người và môi trường xã hội; Công tác xã hội tổng hợp và Tiếng Anh.

5. Phương thức và đại điểm học: Chính quy tập trung theo kỳ, học vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

6. Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển:

- Đối với ngành Chính sách công:

         + Học bổ sung kiến thức và ôn thi: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019

         + Dự kiến thi tuyển: Tháng 12/2019

- Đối với ngành Công tác xã hội:

         + Học bổ sung kiến thức và ôn thi: Từ ngày 16/11/2019 đến ngày 12/01/2020

         + Dự kiến thi tuyển: Thông báo sau

7. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2019 đối với ngành Chính sách công và 28/12/2019 với ngành Công tác xã hội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & BDCB, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng; ĐT: 02363.732322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026326 (Mr. Tuấn).