DHKT

THƯỜNG XUYÊN CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

01/01/2018

THƯỜNG XUYÊN CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

(Học ngoài giờ hành chính)

 

         Liện hệ: Khoa đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 Nguyễn Lường Bằng, quận Liên Chiểu,

Tp Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.732322 hoặc 0905169566 (Mr. Châu) – 0914026326 (Mr. Tuấn).

 

Stt

NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO

1

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

2

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

3

BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

4

BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

5

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

6

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU

7

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

8

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN & KẾ TOÁN CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

9

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

10

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

11

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

12

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TRONG LẬP, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG