DHKT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

05/09/2017

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
(DÀNH CHO THÍ SINH ĐÃ TRÚNG TUYỂN)

Tân sinh viên nào chưa nhận được giấy báo thì chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và vẫn đến trường nhập học bình thường (trường sẽ cấp lại giấy báo nhập học khác). 0905154692 (Cô Hằng)
Thí sinh muốn xét tuyển đăng ký online tại http://daotaocep.edu.vn:82/Home/dangkyonline.aspx

Khi làm thủ tục nhập học, Anh (Chị) cần mang theo các giấy tờ sau:

1. Bản chính Giấy báo nhập học (Nếu chưa nhận giấy báo thì sẽ được cấp lại giấy báo nhập học khác)

2. Hồ sơ gồm: Bản sao học bạ, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc). 
Riêng Thí sinh đăng ký xét tuyển online chuẩn bị 02 bộ để bổ sung hồ sơ xét tuyển.

3. Giấy khai sinh (bản sao), 4 ảnh (3x4).

4. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn, đối tượng Đảng, đăng ký quân nhân dự bị (nếu có).

5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp quận (huyện) cấp, giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) nơi cư trú cấp (đối với thí sinh nam).

6. Giấy chứng nhận là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; con người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; con mồ côi cả cha lẫn mẹ; sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; con của cán bộ, công chức, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp (nếu có).

7. Các khoản kinh phí: Xem trong giấy báo nhập học đã gửi về cho bạn.

-------------------

Thí sinh đăng ký xét tuyển mới thì xét tuyển online tại địa chỉ:
http://daotaocep.edu.vn:82/Home/dangkyonline.aspx

Sau khi đăng ký thành công, 01 ngày sau nhà Trường sẽ điện thoại và gửi giấy báo và làm theo hướng dẫn.

 

Picture