DHKT

ThS Nguyễn Thị Bích Trâm - Khoa Kế hoạch Quản trị

17/10/2017

 

 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Bích Trâm

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Ngày tháng năm sinh: 12/09/1983

Quê quán: Quảng Trị

Nơi sinh: Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2010

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch-Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy và nghien cứu khoa học

Giảng dạy: Kinh tế phát triển, Dự báo phát triển kinh tế-xã hội, Kinh tế công cộng, Kế hoạch hóa vĩ mô

Điện thoại: 0905.572.532

Email: bichtram2983@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 9/2005 đến  Nay : Giảng viên Khoa Kế hoạch-Quản trị

2. Từ 2015 đến tháng 3/2017: Bí thư chi Đoàn khoa Kế hoạch-Quản trị

3. Từ 17/12/2020: Tổ trưởng công đoàn Khoa Kế hoạch Quản trị - UV BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2020-2025


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: “ Sinh viên Đại học Đà Nẵng với hoạt động tình nguyện: Thực trạng và khuyến nghị. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm. Tạp chí kinh tế và dự báo, số chuyên đề tháng 6/2016.

2. Bài báo: “Nghiên cứu xu hướng vui chơi giải trí của nhóm gia đình có con từ 5 đến 9 tuổi ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số 481 tháng 11/2016

3. Bài báo: “ Sinh viên với hoạt động tình nguyện trong thời kỳ hội nhập.Tập san nội bộ Trường Cao đẳng kinh tế-Kế hoạch quý IV năm 2016


KHEN THƯỞNG

1. Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2014