DHKT

Thông tin liên hệ Khoa kế hoạch quản trị

08/08/2020

Thông tin liên hệ Khoa Kế hoạch Quản trị - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

VĂN PHÒNG KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Phòng 106 - Giảng đường A

Điện thoại văn phòng Khoa: 02363.733.067

 Email: khoakhqt@gmail.com

Trợ lý Khoa: Cô Thúy - 0986648798 - Email: thuytran8785@gmail.com


 


Thông tin đang được cập nhật!