DHKT

HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN GẮN LIỀN VỚI THỰC TẾ GIÚP SINH VIÊN HÌNH THÀNH SỚM Ý THỨC NGHỀ NGHIỆP

26/03/2019

HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN GẮN LIỀN VỚI THỰC TẾ GIÚP SINH VIÊN HÌNH THÀNH SỚM Ý THỨC NGHỀ NGHIỆP.

Để phục vụ định hướng đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu xã hội, giúp sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo học phần và trải nghiệm thực tế cho Chương trình đào tạo hệ cao đẳng chính qui, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, thuộc Khoa Kế hoạch - Quản trị của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Nhà trường và Khoa Kế hoạch – Quản trị đã thực hiện liên kết nhờ sự giúp đỡ hợp tác của các đơn vị khách sạn, công ty du lịch để sinh viên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn được tham quan thực tế, định hướng nghề nghiệp

Nhằm thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ định hướng đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu xã hội, giúp sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo học phần và trải nghiệm thực tế tại tổ chức hoạt động trong ngành du lịch; Khoa Kế hoạch – Quản trị tổ chức cho sinh viên Chuyên ngành QTKD Du lịch - Khách sạn đi kiến tập môn học tại cơ sở du lịch.

Đến tham quan thực tế , kiến tập học phần tại các khách sạn nổi tiếng, các em sinh viên có cơ hội trải nghiệm; định hướng nghề nghiệp; được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức kỹ năng từ các cán bộ quản lý đến các nhân viên từ các khách sạn này. Qua đó, các em cảm nhận và học hỏi những kinh nghiệm, bí quyết để có thể tham gia vào nhân lực ngành du lịch sau khi ra trường hoặc đang còn trên ghế giảng đường. Các em sinh viên rất hứng thú với những buổi đi được thực tế và những chia sẽ từ những người chịu trách nhiệm phụ trách với chuyên môn tốt nhất về những kiến thức và kỹ năng truyền đạt và chia sẻ cho các em trong suốt quá trình.

Với những nỗ lực bước đầu trên cho thấy hướng đi mà Nhà trường đề ra trong nhiều năm nay đó là “đào tạo gắn với thực tiễn cơ sở”, “học đi đôi với hành”, “đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo” nhằm đảm báo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của nhu cầu nhân lực ngành du lịch. Đây cũng là động lực để Nhà trường đề ra những giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian tới, trong đó sẽ chú trọng vào việc đổi mới phương thức quản lý, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết với thực hành. Đặc biệt sẽ phối hợp tốt với các doanh nghiệp, cơ quan trong suốt quá trình đào tạo nhằm huy động các nghệ nhân, chuyên gia, các nhà quản lý tham gia giảng dạy thực hành và gắn giải quyết việc làm sau khi đào tạo cho sinh viên.

Ths Phạm Anh Định