DHKT

KH Tổ chức cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ I, năm 2022

17/05/2022

KH Tổ chức cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ I, năm 2022

Xem và tải về kế hoạch

Xem và tải về quy chế


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube