DHKT

Vv Mời công đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin - Trao hy vọng" chào mừng đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

18/11/2023

Xin mời công đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin - Trao hy vọng" chào mừng đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại đường Link https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/niem-tin-ky-vong-ve-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-2  


Đăng nhập zalo, facebook, gmail để tham gia dự thi theo tuần. Tuần 1 bắt đầu từ 13/11 đến 23h ngày 19/11/2023

1. Kế hoạch về cuộc thi - Xem tại đây

2. Tài liệu phục vụ dự thi tuần 1 - Xem tại đây

 

 

 

 


123movies