DHKT

TB So 105 Vv Thông báo Kế hoạch phản biện bài viết và xuất bản Nội san NCKH số 1 năm 2022

06/04/2022

TB So 105 Vv Thông báo Kế hoạch phản biện bài viết và xuất bản Nội san NCKH số 1 năm 2022

Xem và tải về thông báo

Xem và tải về Mẫu phiếu phản biện

 

Bản tin ngày 26/1/2022: TB So 35 Vv Thông báo Viết bài Nội san Nghiên cứu khoa học số 01 năm 2022

Xem và tải về


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube