DHKT

Liên hệ Nghiên cứu Khoa học

01/01/2018

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 842 062

Email: phongdaotaocep@yahoo.com