DHKT

ThS. Đặng Thanh Bình

26/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

 

Đặng Thanh Bình

 

Họ và tên: ĐẶNG THANH BÌNH

Ngày tháng năm sinh: 17.01.1979

Quê quán: Bình Định

Nơi sinh: Bình Định

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Bộ phận công tác: Khoa Tin học – Ngoại ngữ

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên, Trưởng khoa

Giảng dạy: Tiếng Anh

Email: dangthanhbinh170179@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ tháng 11.2000 đến tháng 4.2005: Giảng viên Khoa Cơ bản cơ sở Tin học & ngoại ngữ

2. Từ tháng 5.2005 đến tháng 3.2007: Phó bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản cơ sở Tin học & ngoại ngữ

3. Từ tháng 4.2007 đến tháng 7.2011: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Tin học - Ngoại ngữ

4. Từ tháng 8.2011 đến tháng 9.2013: Phó khoa Tin học – Ngoại ngữ

5. Từ tháng 10.2013 đến nay: Trưởng khoa Tin học – Ngoại ngữ


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube