DHKT

ThS Nguyễn Đình Thà

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

 

Nguyễn Đình Thà

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Thà

Ngày tháng năm sinh: 01/8/1979

Quê quán: Quảng Nam

Nơi sinh: Quảng Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tin học

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Khoa học máy tính năm 2010 tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Khoa Tin học & Ngoại ngữ

Công việc đảm nhiệm: Phó trưởng khoa, Giảng viên

Giảng dạy: Javascript & ứng dụng, Thương mại điện tử, Tin học

Email: dinhtha@yahoo.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 11/2002 đến 5/2006: Giảng viên Khoa Cơ bản cơ sở Tin học & ngoại ngữ.

2. Từ 5/2006 đến nay: Giảng viên Khoa Tin học & ngoại ngữ.

3. Từ 15/8/2021 đến nay: Bổ nhiệm lại làm Phó trưởng Khoa Tin học Ngoại ngữ


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài NCKH

1. Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi môn Tin học ứng dụng. Năm 2013.


SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình Mạng máy tính, Chủ biên: Nguyễn Đình Thà. Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2008.

2. Bài giảng Javascript và ứng dụng, chủ biên Nguyễn Đình Thà, Nơi XB: Lưu hành nội bộ, 2016.


KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Bộ Trưởng, Bộ kế hoạch và đầu tư. Năm 2015


yesmovies