DHKT

ThS Hoàng Thị Duyên

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Hoàng Thị Duyên

 

Họ và tên: Hoàng Thị Duyên

Ngày tháng năm sinh: 28/11/1978

Quê quán: Khuyến Nông- Triệu Sơn – Thanh Hóa

Nơi sinh: Khuyến Nông- Triệu Sơn – Thanh Hóa

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế Toán

Học vị, học hàm:  Thạc Sĩ Kế toán năm 2009 tại Đại học Kinh Tế Đà Nẵng

Bộ phận công tác: Khoa Kế Toán

Công việc đảm nhiệm:  Phó Trưởng Khoa

Giảng dạy: Nguyên lý Kế Toán, Kế toán HCSN, Kế toán NS xã

Email: hoangthiduyenkh@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm tháng 11/2001 – 3/ 2005: Giảng viên Khoa kế toán

2. Từ tháng 3/2005- 5/2009: tổ phó bộ môn

3. Từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2016: tổ trưởng bộ môn

4. Từ 7/2016 đến nay: Phó trưởng Khoa


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài NCKH

1. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở: Xây dựng mô hình kế toán đơn vị sự nghiệp ảo- Năm 2015

1. Bài báo: Khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam-nhìn từ các chỉ tiêu ROA, ROE – Th.s Hoàng Thị Duyên - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2 tháng 1 /2016, trang 19

2. Bài Báo: Đẩy mạnh các hoạt động vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam- Ths Hoàng Thị Duyên- Tạp chí Kinh tế và dự báo- Trang 37,38  số  18 tháng 8/2016.

3. Bài Hội Thảo: Xây dựng- Phát triển chương trình đào tạo GDNN theo định hướng đáp ứng nhu cầu chuẩn đầu ra- THs Hoàng Thị Duyên- Cao Đẳng Nghề Huế, tháng 6/2017


SÁCH GIÁO TRÌNH

1. Chủ biên Giáo trình Kế toán HCSN- Cao Đẳng Kinh tế Kế Hoạch- năm 2015


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sỹ thi đua 2 năm 2011, 2013

 


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube