DHKT

ThS Nguyễn Thị Ái Vân

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Ái Vân

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Vân

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1981

Quê quán: Đà Nẵng

Nơi sinh: Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Học vị, học hàm: Thạc sĩ kinh tế ngành Quản trị kinh doanh năm 2010 tại Đại học Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Bộ môn Chính trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy

Giảng dạy: Chính trị, Đường lối cách mạng của ĐCS VN, Tư tưởng HCM, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, …

Điện thoại: 0905.311 417

Email: van.nta2702@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 9/2004 đến nay: Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, nay là Bộ môn Chính trị

2. Từ 9/2007 đến 10/2018: Tổ phó Bộ môn Đường lối cách mạng , Khoa Lý luận chính trị


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Người lái đò trên dòng sông tri thức, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Kỷ niệm 35 năm thành lập trường. Số tháng 7/2011.

2. Bài báo: Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Số 2 tháng 6/2012.

3. Bài báo: Sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học môn Đường lối các mạng của ĐCSVN – Những ưu và nhược điểm, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Số 2/2012.

4. Bài báo: Tâm sự mùa tựu trường, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Số 4/2012.

5. Bài báo: Sinh viên với vấn đề đọc sách, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Số 4/2012.

6. Bài báo: Thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy – Phương pháp dạy và học tích cực, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý IV/2013.

7. Bài báo: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý I/2014.

8. Bài báo: Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lenin trong việc xây dựng đội ngũ tri thức thời kỳ đổi mới ở VN, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý IV/2014.

9. Bài báo: Phát triển bền vững thương hiệu trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý I/2015.

10. Bài báo: Lý luận giá trị thặng dư trong thời đại kinh tế tri thức, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý IV/2015.

11. Bài báo: Phát triển bền vững thương hiệu du lịch Đà Nẵng, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 63/2015

12. Bài báo: Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở thành phố Đà Nẵng, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 71/2015

13. Bài báo: Một số giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 75/2016

14. Bài báo: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở thành phố Đà Nẵng, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý IV/2016.

15. Bài báo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài: nguồn lực quan trọng cho phát triển thành phố Đà Nẵng, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 81/2016

16. Bài báo: Câu đối Tết: nét đẹp ngày xuân, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 85/2017

17. Bài báo: Vấn đề sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 85/2017

18. Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững: kinh nghiệm và bài học rút ra cho thành phố Đà Nẵng, Tạp chí  Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số 88/2017

19. Bài báo: Ứng dụng và khai thác có hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Quý IV/2017.

20. Bài báo: Liên kết nhà trường và doanh nghiệp – lối đi tạo nên sự phát triển chiều sâu của chất lượng đào tạo,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC” tháng 6/2016.

21. Đề tài NCKH cấp cơ sở: Xây dựng mô hình hóa môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN. Năm 2012.


KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2005”

2. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2011”

3. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”  Năm: 2013

4. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm 2012

5. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Giảng viên giỏi năm học 2012 – 2013”

6. Giấy khen của Đảng bộ nhà trường: “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2013

7. Giấy khen của Đảng bộ nhà trường: “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2014

8. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”  Năm: 2015

 


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube