DHKT

ThS Tạ Bảo Khánh

26/05/2022

 

 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Tạ Bảo Khánh

 

Họ và tên: Tạ Bảo Khánh

Ngày tháng năm sinh: 28/03/1977

Quê quán: Phổ Cường – Đức Phổ - Quảng Ngãi

Nơi sinh: Mê Linh, Vĩnh Phú

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên, Tổ trưởng bộ môn Kế hoạch

Giảng dạy: Kinh tế phát triển, Phát triển bền vững, Kế hoạch phát triển, Hệ thống tài khoản quốc gia….

Email: tabaokhanh77@gmail.com


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: "Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Vấn đề tạo lập nguồn nhân lực chất lượng cao", Tạ Bảo Khánh, Nguyễn Văn Huỳnh (2012), Tạp chí Kinh tế và dự báo (Số 5/2012), tr.56-58.

2. Bài báo:  “Phát triển bền vững môi trường các khu công nghiệp tại Đà Nẵng”, Nguyễn Cao Luận, Tạ Bảo Khánh (2015), Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Số 34), tr.62-69

3. Bài báo: "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp", Nguyễn Thị Kim Oanh, Tạ Bảo Khánh (2016), Tạp chí Giáo dục và xã hội, (số Đặc biệt, tháng 2/2016), tr.177-181

4. Bài báo: “Chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Nguyễn Thị Kim Oanh, Tạ Bảo Khánh (2016), Tạp chí Kinh tế và dự báo (số 04/2016 Số chuyên đề), tr.23-25


SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình Hệ thống tài khoản quốc gia. Chủ biên: Tạ Bảo Khánh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ năm 2003

2. Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế và chính sách kinh tế - xã hội. Chủ biên: Tạ Bảo Khánh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ năm 2003

3. Giáo trình Kế hoạch hóa kinh tế vĩ mô III. Đồng chủ biên: Tạ Bảo Khánh, Nguyễn Cao Luận, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nơi XB: Lưu hành nội bộ năm 2003


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012, 2016

2. Bằng Khen của Bộ trưởng năm 2012

 


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube