DHKT

ThS Mai Thị Mỹ Hằng

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Mai Thị Mỹ Hằng

 

Họ và tên: Mai Thị Mỹ Hằng

Ngày tháng năm sinh: 09/08/1982

Quê quán: Quảng Bình

Nơi sinh: Quảng Bình

Tốt nghiệp đại học khoa học Huế ngành Triết Học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ triết học, chuyên ngành triết học tại đại học khoa học Huế.

Bộ phận công tác: Bộ môn Chính trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy các môn Chủ nghĩa Mác Lênin,  chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0983139824

Email: maithimyhang@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ tháng 9/2004 đến nay: Giảng viên khoa Lý luận chính trị, nay là Bộ môn Chính trị

2. Từ tháng 10/2006 đến tháng 12/2008: Học cao học tại đại học khoa học Huế

3. Từ tháng 5/2008 đến 10/2018: Tổ phó bộ môn tổ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo : Đạo  Thầy – Trò trong xã hội xưa và nay,. Tác giả Mai Thị Mỹ Hằng. Nội san nghiên cứu khoa học của trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng năm 2009

2. Bài báo : Một số giải pháp nhằm kế thừa giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng lối sống sinh viên các trường cao đẳng ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả : Mai thị Mỹ Hằng. Nội san nghiên cứu khoa học của trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng năm 2010.

3. Bài báo : Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả : Mai Thị Mỹ Hằng. . Nội san nghiên cứu khoa học của trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng năm 2014.

4. Bài báo: Vai trò của phương pháp biện chứng duy vật trong xây dựng phương pháp học tập nghiên cứu của sinh viên. Tác giả : Mai Thị Mỹ Hằng. . Nội san nghiên cứu khoa học của trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng năm 2015.

5. Bài báo:  Hồ Chí Minh kết tinh của những giá trị văn hoá dân tộc. Tác giả: Mai Thị Mỹ Hằng. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 17 năm 2016.

6. Bài Báo: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Mai Thị Mỹ Hằng. Tạp chí Dạy và Học,  số tháng 4 – 2017.


KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen của nhà trường: Cá nhân xuất sắc  trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2004; 20/11/2010; 20/11/2015

2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2010

3. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube