DHKT

TS Nguyễn Văn Huỳnh

20/07/2023

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Văn Huỳnh
nguyenvanhuynh61@yahoo.com
SĐT: 02363.842.061

- Phụ trách chung; quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Trường;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính – kế toán, là chủ tài khoản của Cơ quan; Công tác tổ chức cán bộ; hành chính; quốc phòng – an ninh; thanh tra; pháp chế;  Xử lý văn bản đến, văn bản đi của Trường.  

- Thay mặt lãnh đạo Trường trong quan hệ công tác với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Ký các văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các Bộ ngành Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác về công tác và hoạt động của Trường (có thể ủy quyền cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực ký thay);

- Làm chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp, Hội đồng khoa học Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường, Hội đồng tuyển dụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao;

- Là người phát ngôn chính thức của Trường;

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính & Thanh tra, phòng Quản trị - Tài vụ, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng và khoa Kế hoạch - Quản trị;

- Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản trị - Tài vụ.