DHKT

Về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH tháng 12-2021

23/12/2021

QD So 915 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Xây dựng Website thực hiện và quản lý công việc của khoa Tin học – Ngoại ngữ ”. 

Xem và tải về

QD So 902 Về việc công nhận kết quả sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm kê hàng năm của Nhà Trường” 

Xem và tải về

QD So 901 Về việc công nhận kết quả sáng kiến “Xây dựng phần mềm nhập học Online tại Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng trong giai đoạn dịch bệnh SAR-COVI2 hiện nay”

Xem và tải về

QD So 900 Về việc công nhận kết quả Sáng kiến kinh nghiệm “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và tổ chức thi online tại Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng trong giai đoạn dịch bệnh SAR-COVI2 hiện nay”.

Xem và tải về