DHKT

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023 - 2028

08/01/2024

1. Xem Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường - Xem và tải về

2. Giới thiệu Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Nội dung chi tiết xem tại đây

3. QD So 65 Vv phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Nội dung chi tiết xem tại đây

 

Chủ tịch Hội đồng Trường 2023-2028
TS. Nguyễn Cao Luận

1.Cơ cấu tổ chức 

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 được thành lập theo Quyết định số 1933/QĐ-BKHĐT ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng gồm 11 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện viên chức, giảng viên của một số khoa, phòng; Đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Học viện Chính sách và Phát triển.

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng. 

2. Danh sách thành viên hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng:

STT  Họ và tên  Chức vụ hiện nay
1 Ông Nguyễn Cao Luận - Chủ tịch hội đồng Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng
2 Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Thành viên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
3 Bà Tạ Thị Thanh Thủy - Thành viên
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển
5 Ông Nguyễn Văn Nhường - Thành viên Chủ tịch công đoàn
6 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thư ký hội đồng Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
7 Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
8 Bà Võ Thị Minh Lan - Thành viên Bí thư Đoàn thanh niên
9 Bà Tạ Bảo Khánh - Thành viên Phó trưởng Khoa Kế hoạch Quản trị
10 Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên Trưởng Khoa Kế toán
11 Bà Trần Thị Phi Giảng viên Khoa Kinh tế Cơ sở
 

 


QD So 65 Vv phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Nội dung chi tiết xem tại đây


123movies