DHKT

Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

01/05/2024

TS. NGUYỄN CAO LUẬN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG phụ trách trường
lnguyencao@yahoo.com

SĐT: 02363.730.798

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

- Phụ trách chung; quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Trường;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính – kế toán, là chủ tài khoản của Cơ quan; Công tác tổ chức cán bộ; hành chính; quốc phòng – an ninh; thanh tra; pháp chế;  Xử lý văn bản đến, văn bản đi của Trường.  

- Thay mặt lãnh đạo Trường trong quan hệ công tác với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Ký các văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các Bộ ngành Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác về công tác và hoạt động của Trường (có thể ủy quyền cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực ký thay);

- Làm chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp, Hội đồng khoa học Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường, Hội đồng tuyển dụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao;

- Là người phát ngôn chính thức của Trường;

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính & Thanh tra, phòng Quản trị - Tài vụ, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng và khoa Kế hoạch - Quản trị;

- Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản trị - Tài vụ.

 

 

- Phụ trách Công tác tư vấn tuyển sinh; truyền thông; quan hệ doanh nghiệp; hợp tác quốc tế; Công tác y tế; vệ sinh - môi trường; quản trị đất đai, tài sản, trang thiết bị; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai; Công tác học sinh, sinh viên; quản lý ký túc xá; Công tác tuyển sinh; tổ chức quản lý đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động thư viện; Công tác khảo thí; đảm bảo chất lượng giáo dục; liên kết đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn; Xử lý văn bản đến khi Hiệu trưởng giao.

- Làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng cấp xét học bổng, Hội đồng xét miễn giảm học phí, Hội đồng xét lên lớp, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh sinh viên (chính quy), Hội đồng lương; Hội đồng thanh lý hóa giá tài sản, Hội đồng xét bồi thường vật chất;

- Làm Phó Chủ tịch thường trực các Hội đồng: Hội đồng tuyển sinh (chính quy, VHVL), Hội đồng thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (chính quy, VHVL); Hội đồng thi đua khen thưởng Trường;

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý đào tạo, phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác, phòng Công tác chính trị và Quản lý Học sinh - Sinh viên, phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ, khoa Tin học - Ngoại ngữ và khoa Kinh tế Cơ sở;

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao;

- Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý đào tạo.


mangakakalot