DHKT

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CEP

31/03/2021

VIDEO GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU QUẢN TRỊ MARKETING CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG CEP

 

1. Giới thiệu ngành đào tạo

Theo học ngành chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, chuyên ngành quản trị marketing, ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thị trường  - môi trường kinh doanh thông qua các môn học như  Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học,… để tạo bước đà cho việc đi sâu vào chuyên môn. Vào chuyên ngành, sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng về phân tích, dự đoán, quản lý và xây dựng kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh bằng những môn học cụ thể liên quan như Quản trị marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị sản xuất ...

2. Cơ hội làm việc

Ngành quản trị kinh doanh (chương trình quản trị doanh nghiệp) tốt nghiệp có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự, thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp hoặc làm việc trong các phòng chức năng của các cơ quan quản lý của nhà nước.

 3. Nội dung chương trình đào tạo

3.1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngànhQuản trị doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế, có trình độ chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp, cụ thể:

3.2. Tiêu chuẩn đầu ra

 3.2.1. Về kiến thức

 - Có kiến thức tương đối về lĩnh vực quản trị kinh doanh, marketing....

 - Nắm vững tâm lý đội ngũ lao động trong doanh nghiệp, khách hàng; hoạt động giao tiếp trong sản xuất kinh doanh và những khía cạnh tâm lý trong quan hệ nội bộ, mua bán hàng.

 - Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, hiểu được công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược, nhân sự, tài chính, marketing; nắm được tiến trình nghiên cứu, xử lý và phân tích thông tin thị trường.

 - Biết vận dụng các kiến thức cơ sở, chuyên môn để giải quyết các tình huống trong sản xuất kinh doanh.

 3.2.2. Về kỹ năng

 - Có kỹ năng phân tích, dự báo kinh tế, đề ra chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp

 - Có kỹ năng tác nghiệp, cụ thể như: đàm phán, thương lượng, thuyết phục được khách mua hàng, thâm nhập thị trường, sử lý các phần mềm chuyên dụng trong phân tích khách hàng.

 - Sử dụng thành thạo các hàm thống kê, hàm tài chính, biết tham chiếu dữ liệu, sử dụng các phần mềm để lựa chọn phương án tối ưu trong kinh doanh.

- Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 - Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề, xử lý tình  huống trong kinh doanh.

3.3. Thời gian đào tạo:

   Thời gian đào tạo là  2.5 - 3 năm. Sinh viên học theo tiến độ nhanh có thể rút ngắn  tối đa được 1 học kỳ (Đạt tốt nghiệp sau 5 học kỳ chính).

- Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể học liên thông ngay lên Đại học tại các Trường Đại học có cùng ngành đào tạo