DHKT

Ths Nguyễn Thị Anh Huyền - Khoa Kế hoạch Quản trị

26/03/2019
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Anh Huyền

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Huyền

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1979

Quê quán: Mê Linh - Hà Nội

Nơi sinh: Yên Bái

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại – ĐHQG Hà Nội

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Đà Nẵng

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch – Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Nghiệp vụ ngoại thương, Quản trị rủi ro.

Điện thoại: 0917.96.66.96

Email: huyenhi_gv@yahoo.com.vn


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 9/2004 đến 9/2018: Giảng viên Khoa Kinh tế cơ sở

2. Từ 10/2018 đến nay:Giảng viên Khoa Kế hoạch Quản trị

3. Từ 17/12/2020: Tổ phó công đoàn Khoa Kế hoạch Quản trị


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công tại Việt Nam - Ths Nguyễn Thị Anh Huyền – Tạp chí tài chính – Tr4. Tháng 3/2017.

2. Bài báo: Bàn về cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc, Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 1859 – 2694, tháng 6/2018.


SÁCH GIÁO TRÌNH

1. Tập bài giảng Kinh tế quốc tế - Lưu hành nội bộ - Trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

2. Tập bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương – Lưu hành nội bộ- Trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

3. Tập bài giảng Kinh tế vi mô – Lưu hành nội bộ -- Trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng


KHEN THƯỞNG

1. Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2006 - 2007

2. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2007”