DHKT

TS Ngô Trần Xuất

05/03/2020

 

 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Ngô Trần Xuất

 

Họ và tên: Ngô Trần Xuất

Ngày tháng năm sinh: 05/11/1983

Quê quán: Nhân Thành – Yên Thành – Nghệ An

Nơi sinh: Hòa Hiệp – Liên Chiểu – Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tiến sĩ ngành Kinh tế học năm 2019

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên
Tổ trưởng bộ môn Quản trị
Giảng dạy: Quản trị Marketing, Nghiên cứu Marketing, Nghiệp vụ Buồng, Tâm lý khách du lịch…

Điện thoại: 0914.458.458

Email: tranxuat@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 2005 đến 2009: Công ty Cổ phần Dịch vụ & Vận tải ôtô 6 Đà Nẵng

2. Từ 2010 đến nay : Giảng viên Khoa Kế hoạch-Quản trị

3. Từ 1/3/2020 đến nay: Tổ trưởng bộ môn Quản trị - Khoa Kế hoạch Quản trị, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo "Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", Ngô Trần Xuất, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Số 1/2016), tr.39-45.

2. Bài báo: "Xu hướng của đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp để thu hút vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ", Ngô Trần Xuất, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Số 2/2017), tr.3-11.


KHEN THƯỞNG

1. Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đợt 1 năm học 2014-2015

2. Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2015

3. Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2016

4. Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014

5. Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017

6. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016