DHKT

ThS Nguyễn Thị Tuyết - Khoa Kế Hoạch Quản Trị

17/10/2017

 

 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Tuyết

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1986

Quê quán: Giao Thịnh- Giao Thủy- Nam Định

Nơi sinh: Giao Thịnh- Giao Thủy- Nam Định

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Quản trị tài chính, quản trị học, marketing dịch vụ, Định giá sản phẩm, tổ chức kinh doanh Mice khách sạn, quản trị khu vực hậu cần, nghiệp vụ hướng dẫn viên.

Điện thoại: 0986049358

Email: nguyentuyet1311@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 10/2008 đến nay: Giảng viên Khoa Kế hoạch – Quản trị


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Trần Diệu Hằng (2017), "Hệ sinh thái khởi nghiệp tại một số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và dự báo (Số 11/2017)


SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Tập bài giảng quản trị tài chính. Đồng chủ biên: Nguyễn Thị Duy Phương, Phạm Anh Định, Nguyễn Thị Tuyết. Nơi XB: Lưu hành nội bộ năm 2012

2. Giáo trình Quản trị học - xã hội.  Đồng chủ biên: Bùi Quang Hậu, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Anh Định, Ngô Trần Xuất, Nguyễn Thị Kiều Oanh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ năm 2013