DHKT

TS Lê Bách Giang

20/09/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Lê Bách Giang

 

Họ và tên: Lê Bách Giang

Ngày tháng năm sinh: 27/07/1976

Quê quán: Quảng Trị

Nơi sinh: Quảng Trị

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2010,
Tiến sĩ Quản lý Kinh tế năm 2020

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch – Quản trị

Giảng dạy: Quản trị marketing, marketing du lịch, nghiên cứu marketing, quản trị nguồn nhân lực…..

Điện thoại: 0975.22.33.66

Email: gianglb0776@gmail.com

 


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ tháng 11/2001 đến nay: Giảng viên Khoa Kế hoạch – Quản trị

2. Từ tháng 06/2009 đến 07/2016: Tổ trưởng bộ môn Tổ Quản trị - Thuộc khoa Kế hoạch – Quản trị

3. Từ tháng 07/2016 đến 30/6/2021: Phó Khoa Kế hoạch – Quản trị

 


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

  Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, công trình nghiên cứu

Năm công bố

Tên bài báo,tên các công trình khoa học đã nghiên cứu

Tên, số tạp chí công bố

Mức độ tham gia

2018

Phát huy lợi thế cạnh tranh của Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới

Tạp chí kinh tế và dự báo, số 25 tháng 9/2018

Tác giả

2018

Xây dựng tiêu chí xác định lợi thế cạnh tranh tỉnh ở Việt Nam

Tạp chí bộ công thương. Số 14 tháng 11/2018

Tác giả

2018

Một số giải pháp phát huy lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng

Tạp chí khoa học thương mại, số 122 tháng 10/2018

Tác giả

2017

Xây dựng chương trình đào tạo nghề dựa trên lien kết giữa Nhà Trường và Doanh nghiệp.

Hội thảo khoa học: Định hướng xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận theo năng lực thực hiện tháng 6/2017 do Trường Cao Đẳng nghề Huế tổ chức

Tác giả

2017

Một số vấn đề về xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam

Tạp chí tài chính, kỳ 2 tháng 6/2017

Tác giả

2016

Giải pháp nâng cao năng lực canh tranh trong cung ứng dịch vụ thông tin di động của các công ty viễn thông Việt Nam

Tạp chí Công Thương, số 6 tháng 6/2016

Tác giả

Sách giáo trình – Sách Tham Khảo dung cho Đại học

 

 

1

Tác động của quản trị tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

T.S. Lê Thị Mỹ Phương

T.S. Phạm Anh Tuấn

T.S. Lê Bách Giang


KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen giáo viên dạy giỏi cấp trường 2015