DHKT

Lớp Quản trị Doanh nghiệp 1-20 thực hành đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương

01/08/2022

Ngày 21/4/2022, Lớp Quản trị Doanh nghiệp 1-20 thực hành đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương.

Với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Thoa, buổi đàm phán giúp cho các em thực hành kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp với đối tác khi ký kết hợp đồng ngoại thương, thực hiện thương thảo các nội dung trong hợp đồng ngoại thương và đưa nội dung kiến thức học trong môn nghiệp vụ ngoại thương áp dụng vào thực tiễn.


123movies