DHKT

Hội nghị viên chức 2024 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

05/01/2024

Chiều 4/1/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2023 và thảo luận, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; tiến sĩ Nguyễn Cao Luận - Phó bí thư, phó hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.

Các đại biểu dự hội nghị đã xem video clip điểm lại những hoạt động nổi bật của năm 2023, nghe báo cáo tổng kết hoạt động của nhà trường năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nghe báo cáo tình hình tài chính năm 2023 và dự toán năm 2024

Tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Vân - Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính và Thanh tra báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Đông, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ trình bày báo cáo tài chính tại hội nghị  

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

ThS. Phạm Anh Định, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Tại hội nghị, nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc:

Tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 2 đơn vị

 Tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường trao tặng danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" cho 5 đơn vị

Tiến sĩ Nguyễn Cao Luận - Phó hiệu trưởng nhà trường trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 6 cá nhân

Tiếp theo chương trình, hội nghị đã nghe đoàn thư ký đọc dự thảo nghị quyết hội nghị

Đại diện đoàn thư ký đọc dự thảo nghị quyết hội nghị 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã thảo luận, giải trình các ý kiến đóng góp từ các đơn vị và thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị năm 2024, tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi bổ sung một số nội dung trong các quy chế.

Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể viên chức và người lao động, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị viên chức năm 2024 đề ra.


123movies