DHKT

Quận uỷ Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

16/12/2023

Ngày 14/12/2023, Quận uỷ Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch cùng 2 cá nhân là đồng chí Nguyễn Tiến Lực và đồng chí Trần Thị Kim Thanh đã vinh dự được tặng giấy khen trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3. Trong năm 2023, Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo sâu sát để các Chi bộ, đảng viên tích cực tham gia viết bài tuyên truyền đăng trên trang Thông tin điện tử thành phố, tham gia cuộc thi chính luận… nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Tin bài: Đồng chí Lê Thị Kim Hải - Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế cơ sở - Thành viên Ban chỉ đạo 35 Quận uỷ Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

 


123movies